Parkering

google-map

*** Parkering i fjelsted ***

 sign1  Tilkørsel til Fjelsted Speedway Center. sign4  Publikumsindgang sign5  Ryttergårde – parkering kun for kørere
 sign6  Der er masser af pladser på den officielle P-plads – og det er oven i købet GRATIS! sign3  Parkering langs tilkørselsvejene er ikke tilladt! sign2 Ingen indkørsel (servicevej)

PARKERINGSREGLER:

  • Der må kun parkeres på de anviste P-pladser
  • Parkering er ikke tilladt uden for klubens område, herunder langs de tilstødende veje og hos Munck. (Vi har modtaget naboklager)
  • Ulovligt parkerede biler vil omgående blive fjernet af Falck for ejerens regning